Slide 1

Bởi tnict_admin - 14 Tháng Tám, 2021

1
0

Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông thái nguyên

Trụ sở: Số 5 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3501 260 - Email: ict@thainguyen.gov.vn

www.tnict.vn

  • Bài viết liên quan
  • Xem thêm