Hàm số (y={{cos }^{2}}x) tuần hoàn với chu kỳ là:

Câu căn vặn

Hàm số \(y={{\cos }^{2}}x\) tuần trả với chu kỳ luân hồi là:

Bạn đang xem: Hàm số (y={{cos }^{2}}x) tuần hoàn với chu kỳ là:

  • A  \({{\pi }^{2}}\)                                             
  • B  \(\pi \)                                     
  • C \(2\pi \)                                               
  • D  \(4\pi \)

Phương pháp giải:

- Hàm số \(y=\sin x\)và \(y=\cos x\) tuần trả với chu kì \(2\pi \).

- Hàm số \(y=\tan x\) và \(y=\cot x\) tuần trả với chu kì \(\pi \).

- Sử dụng công thức hạ bậc \({{\cos }^{2}}x=\frac{1+\cos 2x}{2}.\)

Xem thêm: Tuổi Ất Sửu 1985 Hợp Màu Gì 2023? - PNJ Blog

- Từ chu kì tuần trả của hàm số \(y=\cos x\)suy đi ra chu kì tuần trả của hàm số \(y=\cos 2x\).

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: Siêu âm nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi?

\(y={{\cos }^{2}}x=\frac{1+\cos 2x}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos 2x.\) Hàm số \(y=\cos 2x\) tuần trả với chu kì \(\frac{2\pi }{2}=\pi .\)

Chọn B.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay