Công thức tính: Độ dài Đường tròn, Cung tròn

Ibaitap: Qua bài xích Công thức tính: Độ lâu năm Đường tròn xoe, Cung tròn xoe nằm trong lần hiểu những kỹ năng và kiến thức về lối tròn xoe, cung tròn xoe, phương pháp tính chừng lâu năm của bọn chúng và chỉ dẫn điều giải cụ thể bài xích tập luyện vận dụng.

I. ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN LÀ GÌ?

Bạn đang xem: Công thức tính: Độ dài Đường tròn, Cung tròn

Đường tròn:

Đường tròn xoe là quỹ tích của toàn bộ những điểm phía trên và một mặt mày phẳng lặng và cơ hội đều một điểm mang đến trước (tâm lối tròn) vì như thế một khoảng cách mang đến trước (bán kính lối tròn).

Ví dụ: Đường tròn xoe tâm O, nửa đường kính R, là hình bao gồm toàn bộ những điểm phía trên và một mặt mày phẳng lặng (VD: điểm B, C) và cơ hội O một khoảng tầm vì như thế R, kí hiệu (O, R).

Cung tròn:

Nếu 2 điểm bất kì phía trên lối tròn xoe (không trùng nhau) và phân chia lối tròn xoe ấy trở thành 2 phần thì từng phần được phân chia ấy là 1 trong những cung tròn xoe, 2 điểm ngẫu nhiên ấy được gọi là nhì đầu mút của cung.

Ví dụ: Đường tròn xoe (O, R) có: cung BC.

II. CÔNG THỨC TÍNH ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN

Độ lâu năm lối tròn xoe hoặc thường hay gọi là  chu vi lối tròn xoe được kí hiệu là C, được xem vì như thế nhì lượt tích chừng lâu năm nửa đường kính hình trụ với π hoặc vì như thế tích 2 lần bán kính với π:

Xem thêm: Tuổi Nhâm Tuất 1982 Hợp Màu Gì Năm 2023? - PNJ Blog

C = 2.R.π = d.π

Trong đó:

  • C: Chu vi hình trụ.
  • d: Độ lâu năm 2 lần bán kính hình tròn
  • R: Độ lâu năm nửa đường kính hình trụ.
  • π: là ký hiệu số pi, π= 3,14.

III. CÔNG THỨC TÍNH ĐỘ DÀI CUNG TRÒN

Độ lâu năm cung tròn xoe với góc ∝ được xem vì như thế tích nửa đường kính nhân với góc ∝ và π phân chia mang đến 180:

\(l=\frac{\pi Rn}{180}\)

Trong đó:

  • l: Độ lâu năm cung tròn xoe n°.
  • ∝: số đo chừng của góc ở tâm.
  • R: Độ lâu năm nửa đường kính hình trụ.
  • π: là ký hiệu số pi, π = 3,14.

IV. BÀI TẬP MINH HỌA VỀ CÔNG THỨC ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN

Ví dụ: Cho hình trụ (O, R) với cung AB tạo ra góc ở tâm là 60°. Tính chừng lâu năm lối tròn xoe (O) và cung tròn xoe AB biết R = 12m.

Lời giải tham ô khảo:

Áp dụng công thức tớ với, chừng lâu năm lối tròn xoe (O) là:

Xem thêm: Phẫu thuật lắp mắt giả cần chuẩn bị bao nhiêu tiền và ở đâu tốt? - Bệnh viện mắt Thái Hà

C = 2.π.R = 2.12.π = 24π (m)

Áp dụng công thức tớ với, chừng lâu năm cung tròn xoe AB là:

\(l=\frac{\pi Rn}{180}=\frac{\pi .12.60}{180}=4\pi\)