Đồng phân của C6H14 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C6H14 và gọi tên

Đồng phân của một hóa học cơ học khá phức tạp và có không ít loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học tập, đồng phân group chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục tiêu chung những em học viên ghi chép đầy đủ số đồng phân của C6H14 và gọi thương hiệu chính những đồng phân của C6H14 ứng.

Đồng phân của C6H14 và gọi thương hiệu | Công thức kết cấu của C6H14 và gọi tên

Độ bất bão hòa k = số link π + số vòng = (6.2 + 2 - 14) / 2 = 0

Bạn đang xem: Đồng phân của C6H14 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C6H14 và gọi tên

Phân tử không tồn tại chứa chấp link π hoặc 1 vòng ⇒ Phân tử chỉ chứa chấp link đơn

Xem thêm: Sinh năm 1989 mệnh gì? Tuổi Kỷ Tỵ hợp tuổi nào, màu gì?

Xem thêm: Tổng hợp các ngày lễ, sự kiện trong tháng 12. Danh sách các ngày lễ tháng 12 ở Việt Nam và thế giới

Hexan C6H14 có 5 đồng phân mạch cacbon:

STT Đồng phân Tên gọi
1 CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 n- hexan
2 Đồng phân của C6H14 và gọi thương hiệu | Công thức kết cấu của C6H14 và gọi tên 2- metylpentan
3 Đồng phân của C6H14 và gọi thương hiệu | Công thức kết cấu của C6H14 và gọi tên 3 – metyl pentan
4 Đồng phân của C6H14 và gọi thương hiệu | Công thức kết cấu của C6H14 và gọi tên 2,2 – đimetylbutan
5 Đồng phân của C6H14 và gọi thương hiệu | Công thức kết cấu của C6H14 và gọi tên 2,3 - đimetylbutan

Hỏi đáp VietJack

Vậy C6H14 có 5 đồng phân.

BÀI VIẾT NỔI BẬT