Viết Lại Câu Điều Kiện | Cách viết & Bài tập - Zim Academy

Câu điều kiện (conditional sentences) là câu phức, được dùng nhằm tư duy về những gì rất có thể xẩy ra, hoặc những gì rất có thể tiếp tục xẩy ra và những gì tất cả chúng ta ước muốn tiếp tục xẩy ra.

Đặt câu với câu ĐK là 1 trong những trong mỗi cấu tạo được dùng hằng ngày nhập tiếp xúc, trong những cuộc nói chuyện giờ Anh và cả trong những bài bác thi đua trung học tập phổ thông của sỹ tử. Vì thế, nhập nội dung bài viết tiếp sau đây, người sáng tác tiếp tục hỗ trợ cho tất cả những người học tập một chiếc nom tổng quan liêu về phong thái toàn bộ những ĐK sinh hoạt, và cơ hội viết lại những câu điều kiện vày những cấu tạo không giống.

Bạn đang xem:

Key takeaways

Câu ĐK luôn luôn đem nhì phần, 1 phần chính thức vày mệnh đề ‘if’ nhằm tế bào mô tả trường hợp rất có thể xẩy ra và phần loại nhì là mệnh đề chủ yếu tế bào mô tả kết quả.

Cấu trúc viết lại câu điều kiện If

 1. Viết lại câu vày bằng phương pháp hòn đảo ngữ

  1. Câu ĐK loại 1: Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/should/can … + V (infinitive)

  2. Câu ĐK loại 2: Were + S1 + (not) +  to tát V (nguyên mẫu), S2 + would/might/could … + V (infinitive)

  3. Câu ĐK loại 3: Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.

  4. Câu ĐK láo lếu hợp: Had + S1 + (not) + past participle + O, S2 + would/might/could + V (infinitive)

 2. Viết lại câu ĐK với Unless: Unless = If... not (nếu… không…)

 3. Viết lại câu ĐK với Otherwise: Otherwise = If you don’t (Nếu ko chúng ta sẽ….)

 4. Viết lại câu ĐK với ý nghĩa sâu sắc “Nếu ko có” hoặc “Nếu ko vì”

  1. Without + danh từ

  2. But for + danh từ

  3. So, That’s why, Because

Tổng quan liêu về câu điều kiện 

Một câu ĐK được dựa vào kể từ "If". Câu ĐK luôn luôn đem nhì phần: - 1 phần chính thức vày mệnh đề ‘if’ nhằm tế bào mô tả trường hợp rất có thể xẩy ra và phần loại nhì tế bào mô tả kết quả.

– Mệnh đề nêu ĐK (mệnh đề IF): tế bào mô tả trường hợp rất có thể xẩy ra.

– Mệnh đề chính: tế bào mô tả kết quả.

Ví dụ:

Tổng quan liêu về câu điều kiện

Viết lại câu vày bằng phương pháp hòn đảo ngữ 

Đảo ngữ là kiểu dáng nhưng mà người viết lách tiếp tục hòn đảo địa điểm thường thì của công ty ngữ và động kể từ nhập câu nhằm mục tiêu nhấn mạnh vấn đề ý nghĩa sâu sắc của câu cơ. Đảo ngữ nhập câu ĐK được ra mắt với câu ĐK loại 1, câu ĐK loại 2, câu ĐK loại 3 và câu ĐK láo lếu thích hợp. 

Câu ĐK loại 1

Khi hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1, ý nghĩa sâu sắc của câu tiếp tục thể hiện nay sự nhã nhặn, và lịch thiệp rộng lớn, đặc biệt quan trọng được sử dụng Lúc thể hiện câu nói. đòi hỏi hoặc nhờ vả đối phương. Câu ĐK loại 1 được dùng nhằm thao diễn mô tả một việc rất có thể xẩy ra nhập lúc này hoặc sau này.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

Động kể từ thường:

If + S1 + V (thì lúc này đơn), S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)


Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/should/can … + V (infinitive)

Động kể từ to tát be: 

If + S1 + am/ is/ are (not) + adjective/ noun phrase, S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)


Should + S1 + (not) + be + adjective/ noun phrase, S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)

Ví dụ

 • If you decide to tát sell that book, I will be glad to tát buy it immediately.

Dịch: Nếu chúng ta đưa ra quyết định buôn bán cuốn sách cơ, tôi tiếp tục đặc biệt sung sướng để sở hữ nó tức thì ngay thức thì.

 • If the government protects the tigers, they will not become extinct. 

Dịch: Nếu chính phủ nước nhà bảo đảm an toàn loại hổ, bọn chúng tiếp tục không xẩy ra tuyệt diệt. 

 • If you are late today, our teacher will get mad.

Dịch:  Nếu thời điểm ngày hôm nay chúng ta trễ học tập, nghề giáo của tất cả chúng ta tiếp tục nổi nóng.

=> Should you decide to tát sell that book, I will be glad to tát buy it immediately.

=> Should the government protect the tigers, they will not become extinct. 

=> Should you be late today, our teacher will get mad.

Câu ĐK loại 2

Khi hòn đảo ngữ câu ĐK loại 2, ý nghĩa sâu sắc của câu tiếp tục nhiều lúc thể hiện nay sự tiếc nuối, và đặc biệt hữu ích Lúc người trình bày mong muốn thể hiện câu nói. răn dạy một cơ hội nhã nhặn, thực hiện hạn chế tính áp đặt điều. Câu ĐK loại 2 thể hiện nay một việc ko thể đem thiệt ở lúc này.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

Động kể từ thường:

If + S1 + V (thì quá khứ đơn), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu) 

Were + S1 + (not) +  to tát V (nguyên mẫu), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Động kể từ tobe: 

If + S1 + were (not), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu) 

Lưu ý: nếu như trong trường hợp là to tát be thì chỉ người sử dụng were

Were + S1 + (not) + O, S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Ví dụ

If I were her, I would not work for that company. 

Dịch: Tôi sẽ không còn thao tác cho doanh nghiệp cơ, nếu như tôi là cô tao. 

If it rained right now, it would be so sánh good.

Dịch: Nếu giờ đây trời nhưng mà mưa, thì chất lượng quá. 

=> Were I her, I would not work for that company. 

=> Were it to tát rain right now, it would be so sánh good.

Cấu trúc viết lại câu điều kiện

Câu ĐK loại 3

Khi hòn đảo ngữ câu ĐK loại 3, ý nghĩa sâu sắc của câu tiếp tục nhấn mạnh vấn đề ý ở mệnh đề If. Câu ĐK loại 3 thể hiện nay một việc ko thể đem thiệt ở quá khứ.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

Động kể từ thường:

If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.


Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.

Động kể từ to tát be: 

If + S1 + had (not) been + adj/Noun phrase, S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu) 

Had + S1 + (not) + been + adj/Noun phrase, S2 + would/might/could … + have + past participle.

Ví dụ

 • If he hadn’t been busy yesterday, he would have come to tát the các buổi party.

Dịch: Nếu ngày hôm qua anh ấy ko bận thì anh ấy đang đi vào dự tiệc rồi.

 • If I hadn't woken up late that morning, I wouldn't have been late for school.

Dịch: Nếu sáng sủa hôm cơ tôi ko dậy trễ, thì tôi đang không đến lớp trễ.

=> Had he not been busy yesterday, he would have been come to tát the party


=> Had I not woken up late that morning, I wouldn't have been late for school. 

Câu ĐK láo lếu hợp 

Khi hòn đảo ngữ câu ĐK láo lếu thích hợp, ý nghĩa sâu sắc của câu tiếp tục nhấn mạnh vấn đề sự tiếc nuối về một hành vi nhập quá khứ tuy nhiên thành quả còn tác động cho tới lúc này. Thông thông thường, mệnh đề “if” tương đương câu ĐK loại 3 và mệnh đề chủ yếu tương đương câu ĐK loại 2.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could… + V (nguyên mẫu)

Had + S1 + (not) + past participle + O, S2 + would/might/could + V (nguyên mẫu)

Ví dụ

 • If Jane had done the revision carefully yesterday, she wouldn’t get a low mark now.

Dịch: Nếu Jane tiếp tục ôn tập luyện cẩn trọng vào trong ngày ngày hôm qua, thì giờ đây cô ấy tiếp tục không xẩy ra điểm thấp. 

→ Mệnh đề if loại 3 (đảo ngữ) – mệnh đề chủ yếu loại 2.

Xem thêm: Tháng 6 ẩn chứa điều gì? Mệnh người sinh tháng 6 là gì? Liên kết mạnh mẽ với tháng nào nhất?

=> Had Jane done the revision carefully yesterday, she wouldn’t get a low mark now.

Viết lại câu ĐK với “Unless”

Unless được dùng thay cho If… not nhập toàn bộ những loại câu ĐK. 

 • Cấu trúc: Unless = If... not (nếu… không…)

Ví dụ:  

 • If that kid doesn’t stop annoying bu, I may not let him play in my room.

=> Unless that kid stops annoying bu, I may not let him play in my room.

Dịch: Nếu đứa trẻ em cơ ko (Trừ Lúc đứa trẻ em đó) ngừng nhiều chuyện tôi, thì tôi rất có thể ko nhằm nó nghịch tặc nhập chống của tôi.

 • If my hometown didn’t improve transportation system, there would not be many tourists.

=> Unless my hometown improved transportation system, there would not be many tourists.

Dịch: Nếu quê nhà tôi ko (Trừ Lúc quê nhà tôi) nâng cấp khối hệ thống giao thông vận tải, thì nó sẽ bị không tồn tại nhiều khách hàng du ngoạn.

Viết lại câu ĐK với Otherwise (nếu ko …..thì)

 • Otherwise thông thường được dùng như thể “If you don’t”, và sau Otherwise + S + V 

Ví dụ:

If you vì thế not apply sun cream, your toàn thân will get sunburnt. 

=> You should apply sun cream otherwise your toàn thân will get sunburnt.

Dịch: Quý Khách nên bôi kem kháng nắng và nóng, còn nếu không, khung hình các bạn sẽ bị rám nắng.

Viết lại câu ĐK với ý nghĩa sâu sắc “Nếu ko có” hoặc “Nếu ko vì”

Without

Người học tập dùng “Without” nhập tình huống giả thiết thành quả tiếp tục thay cho thay đổi ra sao nếu như mệnh đề ĐK ra mắt. Lưu ý Without + danh kể từ. 

Ví dụ: 

 • If the groom were not present, the wedding could not be held.

=> Without the groom’s presence, the wedding could not be held.

Dịch: Nếu không tồn tại sự hiện hữu của chú ý rể, ăn hỏi ko thể được tổ chức triển khai.

But for 

Người học tập rất có thể dùng “but for” Lúc mong muốn thể hiện nay sự hàm ơn, hoặc nhấn mạnh vấn đề vai trò của vế ĐK. (chỉ người sử dụng với câu ĐK loại 2 & 3)

Ví dụ:

 • If it weren’t for his help, I couldn’t use my computer. 

=> But for his help, I couldn’t use my computer. 

Dịch: Nếu không tồn tại sự hỗ trợ của anh ý ấy, tôi đang không thể dùng PC.

Viết lại câu ĐK với “so, that’s why, because”

Người học tập rất có thể quy đổi những câu ghép nối nhau vày liên kể từ “so, that’s why, because” về những câu ĐK.

Lưu ý:

 • Nếu câu đem because thì người học tập vứt because, thế kể từ “if” nhập tức thì khu vực kể từ “because”.

 • Nếu câu đem so/that’s why thì vứt so/that’s why, thêm thắt kể từ “if” nhập vế ngược lại.

 • Đổi thể của mệnh đề nhập câu, kể từ xác định => phủ quyết định hoặc phủ quyết định => xác định.

 • Nếu động kể từ nhập câu đem chứa chấp liên kể từ là sau này đơn, thì người học tập người sử dụng câu ĐK loại 1.

 • Nếu động kể từ nhập câu đem chứa chấp liên kể từ là lúc này đơn, thì người học tập người sử dụng câu ĐK loại 2. 

 • Nếu động kể từ nhập câu đem chứa chấp liên kể từ là quá khứ đơn, thì người học tập người sử dụng câu ĐK loại 3. 

Ví dụ: 

 • He didn’t get a promotion because he didn’t reach the assigned target. 

=> He could have gotten a promotion if he had reached the assigned target.

Dịch: (Anh tao rất có thể được thăng chức nếu như anh tao đạt tiêu chuẩn được kí thác.)

 • Lucy doesn’t finish her homework, so sánh her mother let her stay at trang chủ.

=> If Lucy finished her homework, her mother wouldn’t let her stay at trang chủ.

Dịch: (Nếu Lucy triển khai xong bài bác tập luyện về ngôi nhà, u cô sẽ không còn nhằm cô ở trong nhà.)

Xem thêm: 6 lỗi ngữ pháp giờ Anh thông thường bắt gặp nhất và cơ hội xung khắc phục

Để canh ty người học tập nắm rõ rộng lớn về những cấu tạo ngữ pháp giờ Anh, độc giả rất có thể tìm hiểu thêm Sách Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Mai Lan Hương kèm cặp Bài tập luyện & Đáp án. Nội dung được biên soạn trở thành 9 chương, nhắc đến những yếu tố ngữ pháp kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, những dạng bài bác được phân tích và lý giải cặn kẽ, rõ rệt canh ty học viên hiểu và nắm rõ quy luật và những cách sử dụng.

Luyện tập 

Bài 1: Sử dụng cấu tạo hòn đảo ngữ nhằm viết lách lại những câu sau.

1.If you see John, please give him my best regards.

2. If you were to tát earn a huge salary, what would you vì thế with the money?

3. If he hadn’t squandered all his savings, he wouldn’t be poor now.

4. If she were to tát get wind of the situation, she would definitely be devastated.

5. If you need assistance, please let us know.

6. If he is accepted for the job, he will go out and celebrate.

7. If I hadn’t chosen to tát learn English, I wouldn’t be doing this exercise right now.

8. If it had been so sánh strange, I would have remembered it.

9. If I were in your shoes, I would tell her the truth.

10. If he were promoted, his salary would double.

Bài 2: Viết lại những câu bên dưới đây 

1. Jack woke up late so sánh he missed the bus. (Đổi qua quýt If)

2. My mother’s health improves because she exercises daily. (Đổi qua quýt If)

3. The cinema ticket is expensive, that’s why I don’t buy it. (Đổi qua quýt If)

4. We can win the championship if we avoid bad injuries. (Đổi qua quýt Without)

5. You should hurry up if you don’t want to tát miss the train. (Đổi qua quýt Otherwise)

6. If she had her máy tính xách tay with her, she would gmail bu. (Đổi qua quýt hòn đảo ngữ If)

7. But for his advice, I couldn’t solve this math problem. (Đổi qua quýt If)

8. If she has a temperature, she will see the doctor. (Đổi qua quýt hòn đảo ngữ If)

9. If you don’t want your parents to tát be angry, you must go trang chủ before 10 pm. (Đổi qua quýt Otherwise)

10. We couldn’t wash all our clothes within a few minutes if we didn’t have this washing machine. (Đổi qua quýt Without)

Đáp án

Bài 1:

1. Should you see John, please give him my best regards.

2. Were you to tát earn a huge salary, what would you vì thế with the money?

3. Had he not squandered all his savings, he wouldn’t be poor now.

4. Were she to tát get wind of the situation, she would definitely be devastated.

5. Should you need assistance, please let us know.

6. Should he be accepted for the job, he will go out and celebrate.

7. Had I not chosen to tát learn English, I wouldn’t be doing this exercise right now.

8. Had it been so sánh strange, I would have remembered it.

9. Were I in your shoes, I would tell her the truth.

10. Were he to tát be promoted, his salary would double

Bài 2:

1. If Jack hadn’t woken up late, he wouldn’t have missed the bus. 

2. If my mother didn’t exercise daily, her health couldn’t improve.

3. If the cinema ticket were not expensive, I would buy it. 

4. We can win the championship without bad injuries. 

5. You must hurry up otherwise we will miss the train. 

6. Should she have her máy tính xách tay with her, she would gmail bu. 

7. If it weren’t for his advice, I couldn’t solve this math problem.

8. Should she have a temperature, she will see the doctor. 

9. You must go trang chủ before 10 pm otherwise your parents will be angry. 

10. We couldn’t wash all our clothes within a few minutes without this washing machine.

Hiện ni, Anh ngữ ZIM đang được tổ chức triển khai những khóa học tập English Foundation khẳng định Output Zero-risk canh ty người mới nhất chính thức học tập giờ Anh đem nền tảng vững vàng về kể từ vựng – ngữ pháp – vạc âm nhằm rất có thể thao diễn mô tả cơ bạn dạng những ý tưởng phát minh của tớ, đọc/nghe nắm rõ ý chủ yếu, hiểu và áp dụng những cấu tạo câu ngữ pháp giờ anh cơ bạn dạng,…. Tham khảo tức thì khoá học tập nhằm hiểu biết thêm vấn đề cụ thể nhé!

Tổng kết

Thông qua quýt nội dung bài viết phía bên trên, người học tập rất có thể thấy những cấu tạo câu viết lại câu điều kiện đặc biệt hữu ích và phong phú và đa dạng. Vì thế, người sáng tác kỳ vọng những chỉ dẫn và cơ hội vận dụng đã và đang được nêu nhập nội dung bài viết bên trên sẽ hỗ trợ người học tập áp dụng được cấu tạo ngữ pháp viết lại câu điều kiện một cơ hội hiệu suất cao nhất. Ngoài đi ra, người học tập rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt những khoá học tập IELTS và TOEIC bên trên Anh Ngữ ZIM.

Xem thêm: Cách điều trị dứt điểm nấm móng tay, móng chân đơn giản và hiệu quả


Tài liệu tham ô khảo:

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/if

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/conditionals-other-expressions-unless-should-as-long-as