• Bảng giá
 • Cloud Server là gì?
 • Ưu điểm
 • Tích hợp

Dịch vụ Cloud Server tốc độ xử lý vượt trội

ssd
 • 50GB
 • 100GB
 • 200GB
 • 350GB
 • 750GB
setting
 • Linux
 • Windows
 • PLAN 2
  330.000 đ/tháng
  • Ip 2 Core CPU
  • HHD 50 GB Dung lượng ổ cứng
  • 100 MB/s đường truyền Internet
  • Ram 2 GB RAM
  >
 • PLAN 3
  500.000 đ/tháng
  • CPU 3 Core CPU
  • HHD 50 GB Dung lượng ổ cứng
  • Băng thông 100 MB/s đường truyền Internet
  • Ram 3 GB RAM
 • PLAN 4
  1.200.000 đ/tháng
  • Ip 4 Core CPU
  • HHD 50 GB Dung lượng ổ cứng
  • 100 MB/s đường truyền Internet
  • Ram 4 GB RAM
 • PLAN 5
  1.420.000 đ/tháng
  • Ip 5 Core CPU
  • HHD 50 GB Dung lượng ổ cứng
  • 100 MB/s đường truyền Internet
  • Ram 5 GB RAM
 • PLAN 6
  1.750.000 đ/tháng
  • Ip 6 Core CPU
  • HHD 50 GB Dung lượng ổ cứng
  • Băng thông 100 MB/s đường truyền Internet
  • Ram 6 GB RAM
 • PLAN 7
  3.750.000 đ/tháng
  • CPU 8 Core CPU
  • HHD 50 GB Dung lượng ổ cứng
  • Băng thông 100 MB/s đường truyền Internet
  • Ram 16 GB RAM
 • PLAN 8
  7.500.000 đ/tháng
  • Ip 16 Core CPU
  • HHD 50 GB Dung lượng ổ cứng
  • 100 MB/s đường truyền Internet
  • Ram 32 GB RAM
 • PLAN 9
  15.000.000 đ/tháng
  • Ip 24 Core CPU
  • HHD 50 GB Dung lượng ổ cứng
  • 100 MB/s đường truyền Internet
  • Ram 64 GB RAM

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

 • Plan 2
  9.000 đ/tháng
  Giá gốc: 330.000 vnđ/tháng Giảm 97%
  • IP 1 Địa chỉ IP
  • Ip 2 Core CPU
  • Ram 2 GB RAM
  • HHD 50 GB Dung lượng ổ cứng
  Dịch vụ thêm cho gói SEO Cloud
  • IP 4 Địa chỉ IP - 400.000 vnđ
  • HHD 300 GB SSD - 600.000 vnđ
  Giá combo:1.009.000 đ/tháng

  Tiết kiệm 1 năm: 3.852.000 vnđ

 • Plan 3
  9.000 đ/tháng
  Giá gốc: 500.000 vnđ/tháng Giảm 98%
  • IP 1 Địa chỉ IP
  • cpu 3 Core CPU
  • ram 3 GB RAM
  • HHD 50 GB Dung lượng ổ cứng
  Dịch vụ thêm cho gói SEO Cloud
  • IP 8 Địa chỉ IP - 800.000 vnđ
  • HHD 300 GB SSD- 600.000 vnđ
  Giá combo:1.409.000 đ/tháng

  Tiết kiệm 1 năm: 5.892.000 vnđ

 • Plan 4
  9.000 đ/tháng
  Giá gốc: 1.200.000 vnđ/tháng Giảm 99%
  • IP 1 Địa chỉ IP
  • Ip 4 Core CPU
  • Ram 4 GB RAM
  • HHD 50 GB Dung lượng ổ cứng
  Dịch vụ thêm cho gói SEO Cloud
  • IP 16 Địa chỉ IP - 1.600.000 vnđ
  • HHD 700 GB SSD - 1.400.000 vnđ
  Giá combo: 3.009.000 đ/tháng

  Tiết kiệm 1 năm: 14.292.000 vnđ

Đường truyền Internet: 100Mbps - Băng thông: Không giới hạn

DỊCH VỤ BỔ SUNG

SSD Option 50Gb - 100,000 đ/tháng

SSD Option 150Gb - 300,000 đ/tháng

SSD Option 300Gb - 600,000 đ/tháng

SSD Option 700Gb - 1,400,000 đ/tháng

IP Option (1-2-4-8-16 IP) 100,000 đ/tháng

Plesk (WebHost) 300,000 đ/tháng

Load Balance 200,000 đ/tháng

Image Storage Space 50Gb - Free /100Gb - 375,000đ/tháng

Auto backup (snaptshot) 75,000 đ/tháng

Cpanel 300,000 đ/tháng

  Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7 Plan 8 Plan 9
OS windows Option
đ/tháng
220.000 220.000 440.000 440.000 660.000 1.000.000 1.500.000 3.000.000