DOANH NGHIỆP THÁI NGUYÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hỗ trợ giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

24/05/2022

03:32:23

Ngày 20-4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty cổ phần MISA tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 (ảnh). Hiện MISA đang cung cấp các giải pháp […]


Ngày 20-4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty cổ phần MISA tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 (ảnh).

Hiện MISA đang cung cấp các giải pháp công nghệ hàng đầu Việt Nam cho hơn 2,7 triệu tập thể, cá nhân trên cả nước.

Trong khuôn khổ hợp tác tại Thái Nguyên, MISA thực hiện triển khai các hoạt động hỗ trợ truyền thông, đào tạo, tư vấn, hội thảo về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Công ty cam kết sẽ tư vấn lập kế hoạch chuyển đổi số phù hợp với từng doanh nghiệp; tư vấn lựa chọn các giải pháp, nền tảng, phần mềm phục vụ quá trình chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Công ty miễn phí sử dụng trải nghiệm từ 1 đến 6 tháng đối với nền tảng Quản trị doanh nghiệp MISA AMIS; miễn phí 1 năm sử dụng phần mềm kế toán online MISA ASP; tổ chức đào tạo nhận thức cơ bản về chuyển đổi số trong doanh nghiệp; đào tạo chuyên sâu về các nền tảng, phần mềm hỗ trợ chuyển đối số trong doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ chuyển đối số của doanh nghiệp theo bộ chỉ số DBI.

Đại diện Công ty cổ phần MISA cam kết sẽ cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Liên Minh Hợp tác xã, Hiệp hội doanh nghiệp và các hội doanh nghiệp của tỉnh triển khai hợp tác theo như thỏa thuận đã ký kết.

Phạm Ngọc Chuẩn