Tin tức

Chuyên đổi số

Chuyển đổi số vì sao lại cần?

05/05/2022 07:38

Những giá trị của CĐS và những nội dung liên quan đến CĐS đã và đang được cập nhật tới hơn 300 cán bộ tuyên giáo công đoàn các cấp thông qua các tập huấn công tác CĐS và an toàn bảo mật thông tin do Công đoàn TT&TT tổ chức trong những ngày tháng 4/2022 tại 3 miền của đất nước.

Chuyên đổi số

Chào tất cả mọi người!

09/03/2022 03:51

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!

Chuyên mục tin tức